Versneller van zorginnovatie

Innovatie uitdagingen in de zorg

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de zorg, zowel in de cure en care. Natuurlijk blijft de zorg mensenwerk, maar cliëntportalen, PGO en toegang tot dossierdata, domotica, online behandeling of begeleiding, I.o.T. en robotisering creëren nieuwe mogelijkheden voor de zorg.

U zoekt naar manieren om de zorg in uw organisatie te vernieuwen en verbeteren. Om zo meer tijd en aandacht te creëren voor de cliënt. Te zorgen voor  meer eigen regie, meer zelfstandigheid voor uw patiënt. Dit wilt u (deels) realiseren met zorgtechnologie.

Innovatietrajecten kennen vaak veel uitdagingen, waardoor het lastig is om het gewenste resultaat te halen. 

Wij helpen zorgorganisaties hun ambities waar te maken en succesvol te zijn in het gebruik van zorgtechnologie.

Adoptie

Moeizame integratie in het zorgproces

Vaardigheden

Beperkte digitale vaardigheden

Expertise

Onvoldoende capaciteit en expertise voor innovatie

Intern

Te weinig draagvlak voor vernieuwing

Visie

Te veel experimenten, geen focus

Business case

Geen duurzame financiering

Resultaat

Geen opschaling

Richten

Geen sturingskracht

Adoptie

Verandermoe door veel veranderingen

tBureau innovatieroute

In 4 fasen van idee naar implementatie en adoptie

Onderzoek

Via analyse, interviews en verdieping achterhalen we
de achterliggende motivatie voor verandering of de hindermacht voor implementatie van innovatie. 

Richt

In gezamenlijkheid stellen we de visie en/of veranderstrategie op, en komt de organisatie tot planmatige besluitvorming.
                                                       

Plan

Programmamanagement, van veranderstrategie naar plan van aanpak, en opstellen implementatie-aanpak.

Doe

Implementeer, begeleid, wij houden vol en werken hard tot adoptie ontstaat. Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en draaiboeken als instrument.
                                         

tBureau - vormen van eHealth

tBureau

Wij bieden ondersteuning bij de implementatie van zorgtechnologie, van online behandeling, telemonitoring, domotica of robotica of virtual of augmented reality.

We implementeren alle vormen van zorgtechnologie en doen dat al vele jaren, met succes en met veel plezier, voor de GGZ, de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en ziekenhuizen.

In iedere fase van het implementatietraject bieden wij de juiste ondersteuning. Dit doen we samen met u. U kent uw organisatie en medewerkers, wij brengen methodieken en interventies om tot verandering te komen.

Onze klanten en projecten

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image