Innovatie beter begrepen

Bij tBureau helpen we zorgorganisaties om betere dienstverlening aan hun klanten mogelijk te maken. Wij helpen de zorg dus verbeteren. Soms met kleine stapjes, soms met grote sprongen.

Zorginnovatie? Door onze jarenlange ervaring weten we dat dit afhankelijk is van excelleren in deze drie innovatiegebieden: technologische innovatie, procesinnovatie en sociale innovatie.

Drie innovatiegebieden om te excelleren

Image

Zorg nu en in de toekomst

Zorg van de toekomst vraagt om nieuwe perspectieven. Er was al een tekort aan zorgpersoneel en die druk is door de pandemie tot nog grotere hoogte gestegen. Naast personeelstekort zien we ook aan de vraagkant van zorg de urgentie voor nieuwe perspectieven. Steeds meer mensen proberen zorg te voorkomen door gezonder te leven. Steeds meer ouderen proberen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. We vragen pas zorg als het echt niet anders kan. Die zorg is dan in toenemende mate complexe zorg. En sta je aan het begin van je professionele leven? Dan denk je nu wel twee keer na voordat je voor een opleiding in de zorg kiest.

Tel daarbij op dat mensen steeds meer eisen stellen. Zowel zorgontvangers als -verleners. Uitdagende ontwikkelingen die vragen om een doorbraak. Een omvangrijke doorbraak. Daarom kijken we bij tBureau niet vanuit één, maar vanuit drie perspectieven naar de zorg: technologische innovatie, procesinnovatie en sociale innovatie. Dat zijn onze drie innovatiegebieden waarmee we de zorg helpen verbeteren.

Image

Waar zit de innovatie precies?

Elke keuze voor een vorm van zorginnovatie (techniek, proces of sociaal) is meer dan focussen op één gebied alleen. Je kunt je bijvoorbeeld laten leiden door de mogelijkheden van techniek. Je bent dan een technologisch innovator. Je kunt je ook richten op competenties en gedrag van de mensen in jouw organisatie of op andere vormen van samenwerking. Je bent dan een sociaal innovator. Of wil je het werk anders organiseren? Dan ben je een procesinnovator.

Kiezen voor een innovatiegebied leidt tot inzicht waar echte verandering geborgd kan worden. Met onze methodische aanpak onderscheiden wij die. Maar je kunt het ook zelf voelen. Ga je met processen aan de gang dan merk je misschien dat je andere technologie had moeten inzetten. Of versnel je processen, dan ontdek je wellicht dat mensen het slechter zijn gaan begrijpen. En focus je op techniek, dan is de vraag of dat medewerkers wel de juiste competenties hebben.

Het spanningsveld van innovatie

Wie duurzaam wil veranderen, moet de spanningsvelden leren zien tussen de innovatiegebieden in. Vanuit een heldere visie zoek je de spanningsvelden op. Daar laat je de verschillende manieren van innovatie samenkomen. Innovatie vindt dus niet plaats in één van de drie innovatiegebieden, maar in het hele overkoepelende innovatieveld waarin we zorg beter maken.

Stel jezelf twee vragen

Succesvol in de toekomst door duurzame innovatie? Jouw unieke uitgangspunt is het antwoord op deze twee vragen:

  • Wat is je visie per innovatiegebied?
  • Wat is je strategie voor het spanningsveld tussen die gebieden?

Aan de slag met tBureau

Bij tBureau helpen we jou bij het ontdekken en benutten van dit spanningsveld. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

tB2019 logo kleur wit