U zoekt

U wilt toe naar meer tijd, meer aandacht, meer eigen regie, meer zelfstandigheid voor uw patiënt, (deels) te realiseren met zorgtechnologie.
Wij bieden ondersteuning bij de implementatie van zorgtechnologie om dat te bereiken, van online behandeling, telemonitoring, domotica of robotica of virtual of augmented reality. We implementeren alle vormen van zorgtechnologie en doen dat al vele jaren, met succes en met veel plezier, voor de GGZ, de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en ziekenhuizen.

U zoekt

Aanpak

Alles wat wij doen, is altijd gericht op een goede adoptie van zorgtechnologie binnen uw organisatie. Daarbij adviseren we indien gewenst bij visie- en strategieontwikkeling om samen met u te komen tot planmatige besluitvorming. Of we zetten onze versnellers in om de implementatie van innovatie binnen uw organisatie sneller te bereiken. Ook zorgen we ervoor dat uw medewerkers niet alleen meegaan in de veranderingen, maar deze ook daadwerkelijk eigen maken en zelfs niet meer zonder willen.

Vanuit visie en organisatiedoelen komen we tot onderbouwde, planmatige besluitvorming. De business case en meerwaarde voor uw organisatie en de cliënt/patiënt zijn hierin leidend.

Met de inzet van onze expertise op het gebied van project- en programmamanagement en implementatieversnellers zorgen we voor succesvolle adoptie van de zorginnovatie.

Met coaching, blended learning en teamontwikkelingsmethodieken werken we aan het professioneel functioneren van teams of uw individuele medewerker, tijdens en na de implementatie van zorgtechnologie.

Lees meer

Aanpak

In iedere fase van het implementatietraject bieden wij de juiste ondersteuning. Dit doen we samen met u. U kent uw organisatie en medewerkers, wij brengen methodieken en interventies om tot verandering te komen. tBureau combineert de juiste veranderstrategie met een programmatische aanpak en positieve betrokkenheid van alle partijen: patiënten, zorgprofessionals en management. Op welk vlak of in welke fase van een implementatietraject we dat ook doen, wij werken altijd vanuit de vier pijlers uit de normalization process theory (NPT):

Betekenis

Wat betekent de zorgtechnologie oplossing voor de professionals die ermee gaan werken?

 • Bewustwording
 • Begrip
 • Internalisatie

Commitment

Wat gaan we doen om iedereen betrokken te krijgen?

 • Initiatief nemen
 • Keuzes legitimeren
 • Stuwen

Inspanning

Welke stappen zetten we om samen tot een goede inzet van de zorgtechnologie oplossing te komen?

 • Praten met elkaar
 • Vertrouwen in elkaar
 • Nieuwe competenties leren
 • Integratie in context

Waardering

Wat vinden betrokkenen van de zorgtechnologie oplossing?

 • Reflectief Monitoren
 • Beoordelen
 • Herconfiguratie

Klantvragen

Meer weten over wat wij de afgelopen jaren voor onze klanten deden? We vertellen er graag over in onze klantverhalen.
Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen? Ook daar vertellen we graag over!
Neem contact met ons op om er alles over te horen.

Hoe staat het met digitale innovatie in de gehandicaptenzorg? tBureau voerde een benchmark uit om dit te onderzoeken, uitgaande van aanbeveling negen uit het NICTIZ-rapport: benut...

Klantvragen

Het artikel in Fortune van vorige week is lang, het is in het Engels en het gaat over Amerika. Dus u kunt rustig verder gaan met...

Klantvragen

Benchmark digitale innovatie gehandicaptenzorg Hoe staat het met digitale innovatie in de gehandicaptenzorg? tBureau voerde een benchmark uit om dit te onderzoeken, uitgaande van aanbeveling negen...

Klantvragen

Bezoek ons (alleen op afspraak)

Pettelaarpark 84,
5216 PP 's-Hertogenbosch

Bel ons

Office: 088 2633 450

Neem contact op

tBureau heeft ervaring met het versnellen van innovaties.
Klik download en ontvang het bureauprofiel.