Versneller van zorginnovatie

Ondersteun bij de implementatie en ontwikkel een draaiboek

This image for Image Layouts addon
Adoptie versnellen in de eerste- en tweedelijnszorg

Ondersteun bij de implementatie en ontwikkel een draaiboek

De vraag

CHIP Almere stond voor de uitdaging om Inforium te implementeren bij het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere. Om de adoptie in de eerste- en tweedelijnszorg te versnellen en verhogen zocht men ondersteuning bij de implementatie en de uitvoering van het tevredenheidsonderzoek. Daarnaast wilde men toekomstige implementaties laten profiteren van de in Almere ontwikkelde implementatie aanpak. De vraag was daarom om ook een implementatiedraaiboek op basis van praktijkervaring in Almere te ontwikkelen.

Analyse

De implementatie was technisch niet ingewikkeld. De uitdaging was apothekers en artsen (medisch specialisten en huisartsen) de meerwaarde van de innovatie te laten ervaren, zodat ze bereid waren hierin tijd te investeren, ondanks de hectiek van de dagelijkse zorgpraktijk. Het in beeld brengen van de toegevoegde waarde van informatie via Inforium was nodig. Daarnaast was intensieve monitoring van het gebruik, ondersteund met concrete tips nodig.

Het draaiboek diende te ontstaan uit de praktijk, gebaseerd op de lessen geleerd in het ziekenhuis, de zorggroep en de informatie uit het tevredenheidsonderzoek. Dit zodat de implementatie goed aansluit bij de werkwijze en hoge werkdruk in een gezondheidscentrum en/of polikliniek.

Focus

Een gefaseerde aanpak, waarbij de focus in eerste instantie lag op het stimuleren van het gebruik bleek passend. De implementatie diende minimale inspanning van de diverse vakgroepen en zorggroepente vragen. Het tevredenheidsonderzoek zou benut worden om nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor de implementatie in beeld te brengen, die gaandeweg bij de implementatie in het Flevoziekenhuis benut kunnen worden.

Resultaat

Het resultaat is overweldigend. Bijna alle vakgroepen in het Flevoziekenhuis participeren. Hetzelfde geldt voor bijna alle apotheken en huisartsenpraktijken. Het onderzoek toonde een hoge gebruikerstevredenheid, zowel bij de zorgprofessional als bij de patiënt.

Het draaiboek is ontwikkeld en bevat de ontwikkelde kennis, vastgelegd in een overzichtelijk stappenplan.

CHIP Almere is afgerond, de ontwikkelde kennis kan benut worden in een volgend CHIP project. Het draaiboek biedt ondersteuning.

 

tB2019 logo kleur wit