Samenwerken

tBureau Service Integrator met SmartWork

ICT in de zorg wordt steeds complexer. Met de toename van ICT applicaties nodig voor het dagelijks werk, wordt de ICT ervaring voor de eindgebruiker steeds complexer. De complexiteit van de ervaring zal komende jaren exponentieel toenemen, als ook de digitalisering in de zorg verder toeneemt.
We verliezen het overzicht op het geheel, en de onderlinge verbinding tussen systemen. Door dit gebrek aan overzicht is er sprake van verspilling.

Image

Leveranciers van bronsystemen proberen zorgorganisaties te helpen door steeds meer diensten aan te bieden, wat resulteert in een suite van mogelijkheden. Hierdoor zijn er binnen de organisaties vaak meerdere suites met elkaar overlappende oplossingen. Oplossingen die niet altijd tot de core-business van de leverancier behoren. En suites met overlap en tegenstrijdigheid in gegevens. Dit leidt tot gebrek aan vertrouwen in ICT van de organisatie, ondanks herhaalde pogingen om systemen en processen te verbinden.
Daar komt bij dat er steeds meer verplichtingen ontstaan in een snel veranderde zorgwereld. Denk aan de plicht tot overdracht van informatie, inzage in het dossier, dan wel aanlevering van dossierdata aan in opkomst zijnde PGO’s, de verplichte gegevensuitwisseling met gemeenten en financiers, de eis dat uw systemen gestandaardiseerd raken op ZIB's. De leveranciers maken de ICTsystemen niet toegankelijker, maar werken aan verbouwing achter een gesloten muur. Hierin verbinden leidt tot overbodige tussenlagen en onveranderde beperkte toegang.

Herkent u het? De vijf signalen die vragen om drastische verandering in de zorg, om disruptie, zijn allemaal aanwezig: de complexe ervaring, verspilling, gebrek aan onderling vertrouwen, toename van tussen lagen en beperkte toegang.

Image

In een markt met deze kenmerken is grote verandering aanstaande, is disruptie het antwoord. tBureau heeft de kennis en visie en middel om deze disruptie van ICT systemen samen met uw organisatie aan te pakken. Zodat de wereld van ICT systemen voor medewerkers, cliënten en de organisatie weer eenvoudiger wordt, zonder verspilling. We herstellen het vertrouwen in ICT en digitalisering en zorgen voor helder inzicht in primaire en secundaire processen van uw organisatie. Gegevens en benodigde data organiseren we, zodat u en uw medewerkers informatie beschikbaar heeft waar en wanneer dit nodig is, op een manier die past bij het uitvoeren van het dagelijks werk.

tBureau kiest hierbij voor de inzet van SmartWork. Deze Service Highway van Service Heroes is een belangrijke, bewezen oplossing voor de zorgsector. Een oplossing die wij als Service Integrator steunen,  waar we specialist in zijn en waar we in geloven, omdat we de effecten in de praktijk hebben gezien. Met SmartWork kan de focus in de zorg weer waar die hoort te zijn, bij de zorgvrager, patiënt, cliënt of bewoner. De medewerker kan met Smartwork beter ondersteund zijn werk doen, met de zorgvrager centraal.

SmartWork is een oplossing op de Service Highway. Er komen in hoog tempo steeds nieuwe oplossingen beschikbaar, die het werken met SmartWork nog interessanter maken. Bijvoorbeeld een beeldbank voor wondzorg.

Omdat wij geloven in verbetering in de zorg middels ICT en omdat wij niet bang zijn voor verandering en disruptie zijn we partner van Service Heroes.

Image

tBureau certified partner

tBureau werkt al jaren met het platform Teamwork Projects om daarin haar projecten vorm te geven. De opgebouwde kennis en de gesprekken daarover met Teamwork hebben geleid tot een erkenning als 'enablement partner for Europe'. 

tBureau is niet langer alleen specilist in het gebruik, zij zijn nu ook specialist om uw organisatie te helpen met professionaliseren. Dat komt ook voort uit het feit dat tBureau er voor kiest om met mensen te werken en die helpen leren en professionaliseren. 

 

Teamwork Certified Partner

tBureau als kwartiermaker

De rol van kwartiermaker past goed bij de expertise van tBureau. We kunnen een programma opzetten en aansturen dat u helpt de gestelde doelen te bereiken. De verandering te realiseren die nodig is. We hebben er voor gekozen om daarbij ook een professioneel platform in te zetten. Wij werken samen met Teamwork en zijn op het platform gecertificeerd en erkend implementatie specialist.

Op zoek naar meer ervaring?

Wil je vlieguren maken onder (bege)leiding van een ervaren senior veranderkundige? Neem contact met ons op.

Certified Partner Teamwork

Op zoek naar meer informatie over de rol van tBureau bij implementatie en gebruik van Teamwork Projects? Kijk op de partner pagina om u te overtuigen, maar beter nog neem direct contact met ons op. 

tB2019 logo kleur wit