Versneller van zorginnovatie

Van benchmark tot zorgvernieuwer

Benchmark proces

Image

van benchmark naar zorgvernieuwer

Wij helpen zorgorganisaties hun ambities waar te maken door succesvol te zijn in hun gebruik van zorgtechnologie. Een vraag die ons daarbij vaak gesteld wordt is: ‘Doen wij het goed?’ en ‘Hoe doen andere instellingen het in onze sector?’ Daarom startten we vorig jaar met het uitvoeren van een benchmark binnen de gehandicaptenzorg. De waardevolle informatie die dit opleverde en de enthousiaste reacties van deelnemers bracht ons op het idee om een dergelijk onderzoek breder uit te voeren en een benchmark te ontwikkelen die zich richt op de gehele zorgsector. In deze blog vertellen we meer over deze sector-brede benchmark en wat dit voor jouw organisatie kan betekenen.

Bewuster richtinggevende keuzes maken? Doe mee aan onze benchmark

Benchmarken doe je met een doel. Meestal gaat het om het beantwoorden van fundamentele vragen als: ‘doe ik de goede dingen en doe ik de dingen goed?’ en ‘waar houden mijn concullega’s zich mee bezig?’ Maar daarnaast kan een benchmark ook bijdragen aan de keuzes die je moet maken als organisatie. Wat speelt er in jouw sector? Waar houden andere partijen zich mee bezig? Wat is belangrijk voor jouw organisatie en waar moet je je dan vervolgens op richten om je ambities waar te kunnen maken? Een benchmark onderzoek is gericht op het beantwoorden van deze vragen en zorgt er dus voor dat organisaties veel bewuster keuzes kunnen maken en richting kunnen bepalen.

 Benchmark in de zorgsector

Een benchmark in de zorgsector is daarnaast interessant omdat het ook gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door een benchmark uit te voeren krijg je bijvoorbeeld zicht op welke zaken belangrijk zijn om in te investeren en welke niet. Iets waar in de sector veel vraag naar is door de beperkte middelen - zowel in geld als in capaciteit - die er zijn om in te zetten. Meten is weten en cijfers dragen bij aan vernieuwing en het bestuurbaar maken van een zorgorganisatie. Door deel te nemen aan onze nieuwe (gratis) benchmark kunnen zo veel mogelijk zorgorganisaties profiteren van de resultaten en maken we samen de zorg weer een beetje beter.

Benchmark tBureau

“Bij ons krijg je het basis rapport gratis als je mee doet met het benchmark onderzoek. Dat is bij andere benchmark onderzoeken vaak niet zo, maar wij willen een beweging in gang zetten. Mensen aan het denken zetten en zorgen dat ze ook iets doen met de resultaten. Dat maakt ons tBureau!”

Ons benchmark onderzoek werkt volgens een jaarlijkse cyclus en bij deelname op het niveau van zorgvernieuwer doorlopen we vier fasen. Die fasen zijn als volgt:

 • Fase 1: Allereerst vragen we organisaties om de vragenlijst in te vullen voor een bepaalde datum.
 • Fase 2: Na die datum gaan we alle antwoorden verwerken en komen we tot een rapport, waarvan we de resultaten op hoofdlijnen publiceren. Alle deelnemers ontvangen daarnaast het basis rapport gratis.
 • Fase 3: In fase drie stellen we aan de betalende deelnemers gegevens ter beschikking die meer gedetailleerd zijn en op jouw organisatie gericht. Dat kan op twee niveaus:
  • Niveau 1: een organisatie specifiek rapport waarin jouw organisatie is gepositioneerd ten opzicht van de andere deelnemers.
  • Niveau 2: je krijgt toegang tot de gehele databank zodat je zelf met de geanonimiseerde gegevens analyses kunt maken.
 • Fase 4: In de laatste fase bereiden we workshops voor waarin we samen met de geïnteresseerde organisaties, de zorgvernieuwers, dieper ingaan op de resultaten en (mogelijke) verbeter- en vervolgstappen. Op basis van die sessies vernieuwen we onze benchmark en start de cyclus opnieuw.

Hoe kan ik mee doen?

Ons benchmark onderzoek kent dus vier niveaus van deelname. Daardoor is er voor iedere organisatie een passend niveau; van gratis meedoen aan de algemene benchmarkt tot  de ultieme deelname waarmee je de beste resultaten voor je eigen organisatie bereikt. Zo kan iedere organisatie kiezen om mee te doen op het voor hen passende niveau.  Even op een rijtje:

 • Benchmark

Deelname aan het benchmark onderzoek is gratis. Wanneer je deelneemt aan onze benchmark, ontvang je het volledige onderzoeksrapport waarmee je zicht krijgt op wat er in jouw sector gebeurt.

 • Positioneren

Maar hoe staat jouw organisatie in relatie tot de sector? Organisaties zijn zich daar vaak niet van bewust. Terwijl weten waar je staat, de eerste stap is richting verbetering en vernieuwing. Wij helpen je om je te positioneren, zodat je nog beter weet waar jouw organisatie staat. Bij deelname op dit niveau van de benchmark ontvang je van ons naast het algemene onderzoeksrapport, een organisatie specifiek rapport.

 • Databank

Wil je nog een stap verder met jouw organisatie en wil je ook toegang tot de data zodat je zelf de gewenste analyses kunt maken? Dat kan. Bij deelname op dit niveau krijg je naast de rapporten ook toegang tot de databank die gebruikt is in de benchmark en kan je zelf de analyses maken die voor jouw organisatie relevant of interessant zijn.

 • Zorgvernieuwers

Tot slot, de ultieme stap die je kunt zetten om tot de gewenste verbetering en vernieuwing van jouw organisatie te komen, is door je in te schrijven als zorgvernieuwer. Als zorgvernieuwer ben je niet alleen bereid te leren van het benchmark onderzoek, maar wil je hetgeen je geleerd hebt ook omzetten in actie. Voor zorgvernieuwers organiseren wij naar aanleiding van de benchmark, een werksessie en twee netwerkbijeenkomsten. Tijdens deze sessies kom je in aanraking met andere deelnemers aan de benchmark en hoor je het verhaal achter de cijfers in het rapport. Ook krijg je toegang tot het online community platform, waardoor je in contact kunt blijven met de deelnemers. Dit is je kans om echt te ontdekken wat jouw organisatie anders of beter kan doen. Je krijgt hier de kans om ook écht zorgvernieuwer te worden. Wij helpen je daar graag bij!

 Doe mee! Registreer hier

We zoeken deelnemers uit de gehele zorgsector, dus schroom niet om je aan te melden voor het benchmark onderzoek voor zorgvernieuwers. Deelname aan de basis benchmark onderzoek is gratis. Via de link kom je op de registratiepagina, waar je kan aangeven op welk niveau je mee wilt doen aan het benchmark onderzoek. Alles is mogelijk! Na registratie, nemen wij contact met je op.

tB2019 logo kleur wit