Snel aan de slag met de Stimuleringsregeling Ehealth Thuis (SET)

Image

Snel aan de slag met de Stimuleringsregeling Ehealth Thuis

De Stimuleringsregeling Ehealth Thuis (SET) stimuleert dat je met behulp van Ehealth de zorg naar de thuissituatie verplaatst. Het is een erg toegankelijke subsidie waar je je nog steeds voor kunt inschrijven. Deze mogelijkheid blijft echter vaak onbenut doordat zorgorganisaties te weinig weten wat de subsidie- en financieringsmogelijkheden zijn voor hun ambities op het gebied van innovatie. Laat ons je daarbij helpen. In één dag maken wij een haalbaarheidsinschatting in de vorm van een quick scan. Op basis daarvan kunnen we heel snel een plan van aanpak maken. In deze blog leg ik uit hoe je snel met de Stimuleringsregeling Ehealth Thuis (SET) aan de slag kunt.

Snel aan de slag met de Stimuleringsregeling Ehealth Thuis
De Stimuleringsregeling Ehealth Thuis (SET) is een erg toegankelijke subsidie waar je je nog steeds voor kunt inschrijven. De SET-regeling stimuleert dat je met behulp van Ehealth de zorg naar de thuissituatie verplaatst. Waardoor – dankzij de inzet van online zorg - je cliënt niet naar de zorginstelling hoeft te komen. Dus worstelt jouw organisatie met opschaling van Ehealth? In deze blog leg ik uit hoe je snel met deze subsidie aan de slag kunt.

De Stimuleringsregeling Ehealth Thuis
De SET-regeling heeft de component opschaling van Ehealth in zich en biedt de mogelijkheid voor verschillende sectoren om data-uitwisseling van het dossier via de Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) te organiseren. Oorspronkelijk is de SET-regeling gepositioneerd als regeling voor mensen die WMO-zorg ontvangen. Inmiddels is de regeling echter breder beschikbaar. Maar die bredere beschikbaarheid is nog erg onbekend, terwijl dit juist veel mogelijkheden biedt om mensen met chronische, somatische en psychiatrische problematiek meer in de thuissituatie te kunnen ondersteunen.

De SET-regeling stimuleert dat je met behulp van Ehealth de zorg naar de thuissituatie verplaatst.’

Inschrijven kan nog
Er is bij de SET-regeling nog mogelijkheid om je in te schrijven in 2020. Dus denkt jouw organisatie na over innovatie, maar weet je niet hoe je opleiding, middelen of implementatie moet bekostigen? Vraag ons dan om een quick-scan te maken. Dan weten we heel snel of de subsidie haalbaar is en of jij daarvan kunt profiteren.

Quick scan
Bij een quick-scan plannen we een workshop van een halve dag. In die workshop kijken we naar:

  • Wat is je innovatie idee?
  • Welk product heb je daarvoor nodig en past dat in de subsidiestroom?
  • Wat kun je zelf als je de subsidie toegekend krijgt?
  • Wat heb je dan nog nodig aan ondersteuning en devices?

Zo creëren we een totaalbeeld van de implementatie en daarmee krijgen we zicht op het subsidiebudget dat je wilt aanvragen. In de tweede helft van de dag toetsen wij dit voor de subsidieaanvraag. Aan het einde van de dag is de quick-scan compleet en geven wij aan welke mogelijkheden er voor jullie zijn. Het resultaat kunnen we de volgende dag indienen zodat de subsidie-verlenende partij de aanvraag kan beoordelen. We weten dus heel snel of de subsidie voor jullie organisatie haalbaar is, wat het je gaat opleveren en wat het van jullie vraagt.

‘Denkt jouw organisatie na over innovatie, maar weet je niet hoe dat te bekostigen?
Vraag ons om een quick-scan te maken.’

 Het resultaat
Wij merken dat de hoge druk van een quick scan voor organisaties een prettige manier is om heel gericht en efficiënt in beeld te brengen wat de subsidie hen kan bieden, hoe wij kunnen ondersteunen en hoe dit hen vooruit helpt. Ongeacht waar ze zijn in het traject. Samen pakken we in sneltreinvaart de essentie van de koers, pellen we heel goed af wat wel en niet mogelijk is, zien we de knelpunten, de ambities en de benodigde stappen om daar te komen; dat werkt enorm verhelderend.

En nu?
Klinkt onze quick scan als iets dat jouw zorgorganisatie vooruit kan helpen met jullie innovatie ambities? Dan drinken we graag snel een kop koffie met je. Neem contact op en we maken een afspraak. We horen dan graag over de uitdagingen waar jullie voor staan en kunnen meer vertellen over de trajecten die wij al doen. Zo onderzoeken we in dit eerste gesprek waar het bij jullie knelt en of onze quick scan jullie weer vooruit kan helpen.