Versneller van zorginnovatie

Nieuwe medewerker tBureau - Suzanne

Even voorstellen: Suzanne Stomp

Het bleek tijd voor tBureau

Na zes jaar als beleidsmedewerker gewerkt te hebben, merkte ik een kriebel; ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Meerdere kopjes koffie met inspirerende mensen waren het gevolg. Eén van die mensen met wie ik koffie dronk, was Jack, oprichter van tBureau, met wie ik eerder had samengewerkt. Ik was altijd al geïnteresseerd in de aanpak die hij als projectleider hanteerde; projectmatig en met het benutten van alle mogelijkheden die de techniek biedt. Het kopje koffie veranderde twee maanden later tot mijn plezier in een samenwerking; sinds februari zet ik mij vanuit mijn brede kennis van de zorgsector namelijk in als adviseur en projectleider voor tBureau. Ik vertel graag meer over hoe ik hier kwam en wat ik momenteel doe.

Brede kennis van de zorg
Binnen de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), waar ik hiervoor werkte, had ik een erg leuke functie waarin ik mij onder andere bezighield met kwaliteitscriteria voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, de jeugd-ggz en het maken van landelijke afspraken over beleidsvoering en kwaliteitsstandaarden. Binnen de gespecialiseerde ggz had ik regelmatig overleg over het jaarlijks aanpassen van de beleidsregels. Mijn baan was gevarieerd en zo heb ik de (ggz-)zorg heel breed leren kennen. Binnen de RINO Groep deed ik eerder al ervaring op met gzz-instellingen die opleidingen voor gezondheidszorg- en klinisch psychologen verzorgden. Op die manier leerde ik die wereld kennen.

Ik ben analytisch ingesteld en wil dingen van meerdere kanten bekijken.’

Interesse in ICT, wegwijs binnen de wetenschap

Of het voortkomt uit mijn werk binnen het wetenschappelijk onderzoek dat ik tien jaar heb gedaan, weet ik niet. Maar ik wilde mijn ervaring en kennis van de zorg combineren met de voordelen die techniek, data en ICT ons tegenwoordig bieden. Dan ben je bij tBureau natuurlijk aan het goede adres. Het wetenschappelijk onderzoek dat ik deed, voerde ik uit binnen verschillende kennisinstituten voor de gezondheidszorg. Inmiddels kun je wel zeggen dat ik analytisch ben ingesteld om dingen van meerdere kanten te bekijken. Ik weet hoe je een plan van aanpak of een onderzoeksvoorstel schrijft. Een groot (onderzoeks)project wil je immers goed  plannen en gestructureerd uitwerken. Je moet weten welke stappen je moet zetten om de vraag te beantwoorden en dus het doel te bereiken. Dat zijn vaardigheden die nu bij tBureau goed van pas komen binnen mijn rol als adviseur en projectleider.

Werken met mensen
Momenteel werk ik bij tBureau aan twee projecten. Eentje is voor Koraal en Dichterbij. Hier werken ze met een proeftuin om te kijken of het werken met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt bij bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek of huisartsbezoek. Met een aantal cliënten onderzoeken we daarvoor of zij snappen wat er in hun PGO staat. Helpt dit hen of hun begeleiders ook? Wordt de zorg er beter van? Tijdens het onderzoek vraag ik cliënten – eventueel met hulp van hun begeleider - om in te loggen en een aantal handelingen te verrichten. Mijn vraag is dan steeds: begrijp je wat je ziet? Ik observeer wat er gebeurt en registreer dit. Na deze onderzoeksfase gaan we de resultaten beoordelen en analyseren om een advies uit te kunnen brengen. Wat vind ik het leuk om weer met cliënten bezig te zijn! Ooit ben ik als fysiotherapeut in de zorgsector begonnen; zo dicht samen met mensen werken past dus bij me.

‘Ik observeer en registreer wat er gebeurt; heerlijk om weer zo met cliënten bezig te zijn!’

Regelen, plannen en puzzelen
Het tweede project waar ik momenteel aan werk is de migratie van papieren dossier naar elektronische patiëntendossiers. Alles wat nog niet gedigitaliseerd is, zijn we aan het digitaliseren. Ik ben hier projectleider en heb in die rol overleg met allerlei partijen zoals met locatie- en teammanagers, verzorgenden, kwaliteitsfunctionarissen, en een trainer en ict-werkplekbeheerder. Het hele traject heeft ook een grote trainingscomponent in zich. Al met al is het veel regelen en plannen. Zo ben ik nu bezig met het vastleggen van wanneer we helemaal over gaan, wie wanneer getraind wordt en wat ieder moet doen. Het moet immers allemaal behapbaar blijven.

Schot in de roos
Na mijn eerste maand bij tBureau, kan ik zeggen dat de overstap mij erg goed bevalt. Ik werk aan interessante projecten waar ik me helemaal in kan verdiepen. Er is makkelijk contact met collega’s van tBureau. Al met al ervaar ik veel variatie, uitdaging en vrijheid om mijn taak goed uit te voeren.

tB2019 logo kleur wit