Versneller van zorginnovatie

Nieuwe medewerker tBureau - Annet

Even voorstellen: Annet van Harten

Veranderen vanuit verbinding

Als organisatieadviseur is ‘verandering’ altijd de rode draad in mijn werk. Of dit nu verandering op individueel, team of organisatorisch niveau is. Na partner te zijn geweest bij een adviesbureau voor rijksoverheden, gemeentelijke overheden en provincies heb ik een tijd als freelancer gewerkt. Daarna sloot ik mij aan bij een adviesbureau in het onderwijs en de afgelopen tien jaar werkte ik als adviseur bij het Radboudziekenhuis. Totdat Jack mij vroeg om bij tBureau te komen werken. Dat wilde ik.

Zoekend naar zingeving en verbinding
Waar ik vooral naar zoek in mijn werk en vrije tijd zijn zingeving en verbinding. Als ik boeken lees of films kijk, leg ik altijd verbanden naar wat ik in mijn werk of onze maatschappij tegenkom. Daarnaast ben ik ook altijd erg geïnteresseerd in werelden waar ik normaal niet kom. Daardoor komt het dat als ik een nieuwe organisatie binnenstap, al mijn zintuigen op scherp staan. Ik stel mezelf meteen de vraag: wat voor cultuur proef ik hier? Zo krijg ik meer gevoel achter de cijfers en letters. Dat neem ik ook mee in mijn advisering. Onlangs bezocht ik bijvoorbeeld enkele verpleeghuizen in de omgeving die grote wachtlijsten hebben en moeite hebben crisis cliënten op te nemen. Vanaf papier begreep ik niet waarom. Totdat ik de betreffende verpleeghuizen binnenstapte, de sfeer proefde en in gesprek ging met de zorgbemiddelaars. De kunst is om mijn bevindingen vervolgens begripvol over te dragen.

‘Als ik een nieuwe organisatie binnenstap, staan al mijn zintuigen op scherp.’

Visie op het verandervak

De afgelopen jaren heb ik genoten van de onderzoekskant van mijn vak. Omdat je op die manier meer de diepte in gaat en aan het denken wordt gezet over hoe verandering eigenlijk tot stand komt. Wat kun je daar als adviseur vervolgens in doen? Wat kun je wel doen om te ondersteunen en wat niet? Ik vind dat advieswerk een onderzoekende houding vraagt. Wat ik in al mijn jaren binnen het verandermanagement en de zorg heb geleerd, is dat vermijdbare schade bij patiënten vooral ontstaat doordat er vaak met heel veel zorgprofessionals samengewerkt moet worden. Daardoor worden makkelijker menselijke fouten gemaakt. Binnen mijn werk als adviseur zet ik me zoveel mogelijk in om hier verbetering in aan te brengen.

Uitvoering Hoofdlijnenakkoord GGZ en resourcemanagement Amersfoort
Binnen het programmamanagement uitvoering Hoofdlijnenakkoord GGZ dat wij bij tBureau op ons nemen, pak ik vanuit mijn ervaring een stuk van het programmamanagement op. Daarnaast werk ik aan een project dat gaat over Crew Resource Management; het verbeteren van het functioneren van teams in een ziekenhuis in Amersfoort. Resourcemanagement gaat eigenlijk over hoe je effectief met elkaar kunt communiceren en samenwerken. Ook kijken we naar hoe we het veilig maken zodat medewerkers hun mond open durven doen; het ‘speak-up’ principe. Dit zorgt namelijk voor meer inzicht in hoe het met een patiënt gaat, maar ook in hoe het staat met de zorgverlener zelf, zodat je zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt veilige en prettige zorg kan leveren. Wat je ziet is dat – wanneer je het goed doet - het werkplezier omhoog gaat wanneer mensen zich durven uit te spreken. Bovendien begrijpen collega’s elkaar beter en je merkt dat het rust geeft en dus stress verlagend werkt wanneer mensen overzicht hebben in hun werk.

‘Ik vind dat advieswerk een onderzoekende houding vraagt.’

Opnieuw inrichten crisisregeling ouderenzorg Nijmegen

Dan is er ook nog de opdracht waar ik het afgelopen jaar al aan werkte en die nu doorloopt via tBureau. Hierin kijken we naar het opnieuw inrichten van de crisisregeling in de ouderenzorg Nijmegen. Binnen die ouderenzorg krijgen verpleeghuizen soms zoveel crisiscliënten binnen dat ze ze niet allemaal kunnen plaatsen. Dat moest dus anders georganiseerd gaan worden. Als eerste heb ik data verzameld om cijfermatig te kijken waar we eigenlijk over praten. Ook keek ik naar: welke beelden leven er? En hoe verhouden die beelden zich tot de cijfers? Op basis daarvan konden we al een belangrijke knoop doorhakken over het wel of niet betrekken van meer instellingen bij de crisisopvang. Inmiddels hebben we consensus bereikt over een aantal door te voeren verbeteringen zoals wachtlijstbeheer, centrale monitoring en het afschaffen van toerbeurten. Die verbeteringen gaan we nu handen en voeten geven.

1001 Interesses

Buiten mijn werk vind ik het heel belangrijk om tijd te maken voor mijn sociale contacten en familie. Mijn vader komt per 1 mei naast ons wonen, dus daar zal op den duur een stuk mantelzorg bijkomen. Ik ga dan ervaren hoe de zorg er vanaf die kant uitziet. Verder zit ik op een hardloopclub en heb ik afgelopen weekend nog dertig kilometer hardgelopen. Daarnaast ga ik graag naar musea, zing ik bij een koor en houd ik enorm van literatuur. Omdat ik mezelf te weinig tijd gunde om te lezen, heb ik een leesclub opgericht. Met het doel om weer te gaan lezen, maar vooral om met anderen over boeken na te denken en te praten. Wat ik merk, is dat je hierdoor met mensen die je nauwelijks kent, in gesprek raakt over minder oppervlakkige onderwerpen. Dat vind ik zowel in mijn werk als privéleven altijd leuk.

tB2019 logo kleur wit