Versneller van zorginnovatie

Het zorgvernieuwersnetwerk

Image

Het zorgvernieuwersnetwerk van tBureau

Met ons zorgvernieuwersnetwerk willen wij een beweging in gang zetten. Een beweging van zorgorganisaties die bewuste keuzes maken als basis voor hun innovatiebeleid. En die hun kennis daarover, de uitdagingen die zij tegenkomen en de overwegingen waar zij voor staan durven te delen met andere beleidsmakers binnen de zorg. Dat uitwisselen van kennis faciliteren wij in offline events en binnen een online omgeving. Zodat zorgorganisaties meer over mogelijke innovaties nadenken en er ook daadwerkelijk iets mee gaan doen. In bijgaande blog vertel ik alles over dit zorgvernieuwersnetwerk. 

Ben jij een zorgvernieuwer?

In de zorgwereld zorgen wij voor een versnelling van innovatie. Wat we bij organisaties zien, is een bepaalde overlevingsdrang waardoor de neiging ontstaat om achter een hype aan te lopen of op eigen kracht watertrappelend de oceaan over te komen. Beide manieren werken natuurlijk niet. Daarom willen wij beleidsmakers in de zorg laten nadenken vanuit de inhoud: waar ben ik mee bezig? Waar wil ik naar toe? Hoe doe ik dat zinvol? En wat zijn de mogelijkheden hierin? Durf je op deze manier te denken, durf je je kennis, uitdagingen en overwegingen hierover te delen, dan ben je in onze ogen een zorgvernieuwer. Voor deze beleidsmakers richten wij ons zorgvernieuwersnetwerk op.

Bewust beleid

Bewuster keuzes kunnen maken en daar je beleid op baseren; dat is wat wij met ons zorgvernieuwersnetwerk in de hand willen werken. Dat lukt alleen door goed en gedegen na te denken, te leren en vanuit je eigen kracht te durven delen. Vragen die immers binnen iedere zorgorganisatie spelen, zijn:

  • Waarop moeten we ons richten?
  • Wat is belangrijk voor ons?
  • Wat speelt er in onze branche?
  • Wat kunnen wij wel en niet?

Kennis hierover delen is in onze ogen daarom niet meer dan logisch. Dat wil niet zeggen dat we allemaal hetzelfde gaan kiezen. Juist niet. Het betekent wel dat we als zorgvernieuwers bewuster gaan kiezen: ‘Anderen doen dit niet, maar het past wel heel erg bij ons, dus wij gaan het wel doen.’ Oftewel; we snappen dat anderen het niet doen, maar we begrijpen ook waarom wij het wel doen. Die bewustheid bereiken in je beleid, plannings- en budgetcyclus is enorm belangrijk om je voortbestaan te garanderen. Wie beter dan andere ervaringsdeskundigen kunnen je hierbij helpen?

Ons zorgvernieuwersnetwerk is een community die leert en invloed heeft op vernieuwing.

Samenwerken

Momenteel zien we dat veel zorgorganisaties allemaal dezelfde hype achterna lopen. Niet doen, zeggen wij. De zorgvernieuwers die wij zoeken zijn er aan toe om te overleggen met anderen omdat dit past in de tijd die eraan komt. Je doet het immers niet alleen voor patiënten, maar ook voor je personeel en de organisatie. Wij verwachten dat zorgorganisaties zich in de toekomst veel meer gaan specialiseren: als jullie die zorg leveren, kunnen wij ons hierop focussen. In dat toekomstbeeld is samenwerken key. Laten we nu dus al beginnen om dat op te bouwen met elkaar. Vanuit de gedachte: als jij mij helpt, help ik jou. Daarmee creëren we een veel mooiere en meer zorgzame wereld.

Lerende community met invloed op vernieuwing

De zorgvernieuwers die zich bij ons netwerk aansluiten willen vooral weten hoe zij de kennis die ze via onze benchmark opdoen implementeren in hun beleid. Daarvoor komen we tijdens werksessies bij elkaar om precies die uitdaging te bespreken. Daarnaast zijn er netwerksessies waarin wij uitleggen wat we zien en delen wat we weten. Ook maken deelnemende zorgvernieuwers hier kennis met elkaar, stellen elkaar en ons vragen en iedereen deelt toepasbare kennis. Dit alles biedt een basis om je beleid vorm te geven. Ons zorgvernieuwersnetwerk is hiermee een community die leert en invloed heeft op vernieuwing. Binnen de eigen organisatie en daarbuiten. Want alle deelnemers zijn bereid om een bijdrage te leveren; je geeft hulp en je vraagt hulp.

Wij zijn altijd bezig om zorgorganisaties dingen te leren en te laten vernieuwen.

Ontstaan uit enthousiasme

De reden dat we dit netwerk willen opzetten? Dat is het enthousiasme waarmee onze klanten op onze benchmark reageerden omdat ze hiermee eindelijk helder inzicht kregen in hoe zij het zelf doen en hoe anderen het doen. Daarin willen we ze nu verder meenemen. Wij zijn immers altijd bezig om zorgorganisaties dingen te leren en te laten vernieuwen. Als zorgvernieuwer hoef je niet per sé een project bij ons te hebben lopen. Het belangrijkste is dat je als zorgvernieuwer bereid bent om met en van elkaar te leren. Dat faciliteren wij. Offline via de events en netwerksessies en daarnaast ook via een online omgeving.

Wij willen een beweging in gang zetten zodat zorgorganisaties meer over mogelijke innovaties nadenken en er ook daadwerkelijk iets mee doen.

Meedoen?

Wij willen natuurlijk het liefste dat iedereen die meedoet aan de benchmark een zorgvernieuwer wordt, want dan zetten we een beweging in gang. Dat willen we zodat organisaties nog meer over mogelijke innovaties nadenken en er ook daadwerkelijk iets mee doen. Spreekt dit jou aan? Lees dan alles over ons zorgvernieuwersnetwerk en meld je aan via onze site en lees ons aanbod.

 Op onze website lees je ook meer over het worden van een zorgvernieuwer

 

tB2019 logo kleur wit