Versneller van zorginnovatie

Het inkoopproces voor ggz in kaart

In het kader van het Hoofdlijnenakkoord GGZ wordt door alle betrokken partijen veel werk verzet. Één belangrijk doel is het onderzoek naar het stimuleren van de contracteringsgraad, waaronder het proces om tot een contract te komen.

Dat is een zorgvuldig en langdurig proces; verschillende partijen zijn betrokken en het speelt zich over meerdere jaren af. Wie doet wat en wanneer? Dit bleek voor velen een ingewikkelde vraag. En dat terwijl begrip zo belangrijk is om goed te kunnen contracteren; zowel voor zorgaanbieders, zorgprofessionals als zorgverzekeraars.

Binnen welke kaders vindt het inkoopproces van ggz-behandelingen uit de Zorgverzekeringswet plaats? Wat zijn de vijf mijlpalen van dit inkoopproces? Wie doet wat wanneer om tot inkoopcontracten te komen en deze te beheren? En met welke contracten hebben ggz-aanbieders en zorgverzekeraars op één moment te maken?

Vanuit de rol van projectleider voor de Landelijk Werkgroep Stimuleren Contracteren deelt Jack van Gils met trots het resultaat. In vijf duidelijke visualisaties is het hele zorgproces in kaart gebracht. Kijk hier voor de visualisaties van Platform Zó werkt de zorg.

tB2019 logo kleur wit