Innovatie vanuit samenwerking

Sociale innovatie

Sociale innovatie is misschien wel de grootste kracht achter het innovatievermogen van uw organisatie. Sociale innovatie verandert de manier waarop mensen en organisaties samenwerken.

Door de druk van de coronapandemie veranderde de samenwerking in de zorg. De ziekenhuizen lagen vol, er moesten snel cohortafdelingen komen en andere instellingen moesten ook zorg leveren onder toenemende complexiteit. Maar het lukte. Waarom? Omdat iedereen de noodzaak zag en er hard voor wilde werken. Samen moest het lukken en lukte het ook. Waar anders allerlei barrières opgeworpen zouden worden, werden nu oplossing aangedragen. Een beroep op elkaar doen binnen en buiten de organisatie was eenvoudiger dan ooit.

Sociale innovatie gaat over het aanwakkeren van zulke energie en beweging, liever niet als reactie op een crisis maar als intrinsiek antwoord op de wil om te blijven ontwikkelen.

Image

Ook onder de oppervlakte borrelt het

Er zijn ook minder radicale veranderingen aan de gang die steeds meer draagvlak vinden. Want als je sociale innovatie goed doet, levert het je ontwikkeling op. De commissie Werken in de Zorg schreef dit rapport over een leven lang ontwikkelen. Daarvoor gelden deze vier uitgangspunten:

 1. Begin met het waarom van de innovatie: wat levert het op?
 2. Zorg dat innovaties arbeidsbesparend zijn
 3. Werk regionaal samen en los zo problemen op
 4. Initieer een maatschappelijk dialoog over zorg en welzijn en maak een vertaling naar technologische innovatie

Verken de spanningsvelden

Voordat je met implementatie aan de slag gaat, is het essentieel om eerst de spanningsvelden rond sociale innovatie te herkennen en verkennen. Vanuit daar zal de best passende oplossing voor jou zich als vanzelf aandienen.

Deze vragen helpen jou bij het verkennen van de spanningsvelden rondom sociale innovatie.

Spanningsveld procesinnovatie – sociale innovatie

 • Begrijpen mijn medewerkers de nieuwe processen en kunnen ze deze uitvoeren?
 • Kan ik nieuwe processen ontwerpen waarmee we ons werk beter kunnen doen?
 • Moeten we andere vaardigheden hebben om het werk uit te voeren? Kunnen we die snel leren?
 • Kunnen wij iets wat onze partners niet kunnen? En omgekeerd, kunnen we iets van hen leren? Of beter nog, waarom laten we het onze partners niet voor ons doen?
 • Hebben we nieuwe partners nodig?

 Spanningsveld technologische innovatie – sociale innovatie

 • Zijn er oplossingen (systemen, robots, domotica) die we kunnen inzetten om ons te helpen? Geloven onze professionals in het waarom van de technologische vooruitgang?
 • Passen we ons aan of verzetten we ons tegen techniek? Belandt er van alles in de kast en onder het tapijt: wordt het wel naar binnen gebracht, maar niet gebruikt?
 • Geloven en vertrouwen we te veel op techniek? Misschien investeren we te snel en te veel in technologische oplossingen. Kunnen we het eenvoudiger oplossen?
 • Zijn we handig met techniek? Kunnen we het leren? Moeten we het zelf leren of kunnen we hierbij hulp krijgen?
 • Kunnen we de inzet van techniek georganiseerd krijgen met de vaardigheden en de professionals die we aan boord hebben?

Bewandel de innovatieroute

Heb je een heldere visie per innovatiegebied voor ogen? Weet je wat jouw strategie wordt om de spanningsvelden het hoofd te bieden? En hoe zorg je dat je het tempo van implementatie aanpast op het tempo waarin je organisatie met de veranderingen om kan gaan? Onze innovatieroute helpt hierbij. Via deze route werken we in vier fasen en negen stappen van idee naar implementatie en adoptie. Download gerust ons eBook ‘eHealth implementatie’ op deze pagina om hier meer over te lezen.

Welke zorginnovator ben jij? Wij denken graag met je mee

Nog even terug naar sociale innovatie. Hoe jij naar je collega’s kijkt en hoe je met ze wil werken aan de toekomst is allesbepalend. Ook de manier waarop je samen met ketenpartners in de regio aan oplossingen wil werken en in hoeverre je openstaat voor nieuwe samenwerkingen, bepalen jouw kans op innovatiesucces. En dat succes meten we maar op één manier: is de kwaliteit van zorg beter geworden door de innovatie? Met natuurlijk als voorwaarde: gelukkige zorgprofessionals.

Verder praten? Neem dan contact met ons op.

Onze innovatieroute

In 4 fasen en 9 stappen van idee naar implementatie en adoptie

Onderzoek

Via analyse, interviews en verdieping achterhalen we
de achterliggende motivatie voor verandering of de hindermacht voor implementatie van innovatie. 

Richt

In gezamenlijkheid stellen we de visie en/of veranderstrategie op, en komt de organisatie tot planmatige besluitvorming.
                                                       

Plan

Programmamanagement, van veranderstrategie naar plan van aanpak, en opstellen implementatie-aanpak.

Doe

Implementeer, begeleid, wij houden vol en werken hard tot adoptie ontstaat. Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en draaiboeken als instrument.