Innovatie vanuit het proces

Procesinnovatie

Om de zorg toekomstbestendig te maken en te houden, heb je duurzame innovatie nodig. Daarvoor vorm je niet alleen jouw visie per innovatiegebied, maar ontwerp je ook een strategie voor de spanningsvelden daartussen.

Kwaliteit, kosten & plezier

Ken je dat gevoel? Dat het allemaal anders moet. Dat het niet goed gaat. Dat het sneller kan en beter moet. Die onrust is de basis van procesinnovatie. Procesinnovatie gaat over hoe je het werk zo organiseert dat kwaliteit en kosten hand in hand gaan. En misschien belangrijker: over hoe de professionals plezier houden in het werk. Hoe ga je aan de slag met procesinnovatie?

Image

Het ideale proces als recept voor goed werk

Zie ieder werkproces als een recept voor goed werk. Hoe ziet jouw ideale recept eruit? Wat heb je al in huis en welke ingrediënten heb je nog nodig? Soms volg je al jaren een bepaald recept met een prima resultaat, ook al gaat het misschien omslachtig of ingewikkeld. Kan het ook anders?

Door aandachtig te kijken naar het proces kun je innoveren. Past het huidige proces nog wel bij je visie? Hoe zou het beter aansluiten op die visie? Heb je eigenlijk wel een heldere innovatievisie voor ogen? En ben jij je bewust van het spanningsveld tussen de verschillende innovatiegebieden?

De moeilijkheid van processen

Vaak zien we dat mensen al aan de slag gaan met procesverbetering in de zorg terwijl het nog onvoldoende is uitgewerkt. Begrijpt iedereen het nieuwe proces? Hebben mensen de juiste vaardigheden? Is een proces te ingewikkeld geworden waardoor het eigenlijk om een specialist vraagt? En werkt de techniek wel goed in de praktijk? Niet-werkende techniek kan een goed ontworpen proces in het honderd laten lopen. Dit alles vormt een cruciaal spanningsveld dat moet worden opgelost. Deze moeilijkheden kun je ook voorkomen door aan de voorkant de procesinnovatie methodisch uit te denken.

Design Thinking en Lean

Waar zit de bottleneck in het proces? Dat ontdek je door gedegen analyse. Een goede analyse met zowel een kwalitatief als kwantitatief oordeel is je fundament voor innovatie.

Image

Lean werken
De bekendste moderne manier van procesinnovatie is het bewandelen van de weg van Lean. Lean werken begon ooit bij Toyota waar ze auto’s sneller in elkaar wilden zetten met een beter resultaat. Het gaat bij Lean dus om het continu onderzoeken hoe bedrijfsprocessen beter en efficiënter kunnen.

In Lean ligt als het ware de kern van het spanningsveld tussen proces- en techniekinnovatie. Je doel moet zijn om mensen en systemen zo in de processen in te passen dat je het aantal fouten minimaliseert en dat er geen verspilling in welke vorm dan ook is.

Design Thinking
Een effectieve en populaire methode om nieuwe oplossingen voor je probleem te vinden, is Design Thinking. Door voldoende iteratieslagen kun je steeds betere oplossing ontwerpen. Bij tBureau werken we met onze vaste innovatieroute. Via deze route werken we in vier fasen en negen stappen van idee naar implementatie en adoptie. Design Thinking is een vast onderdeel van deze route.

Processen opnieuw ontwerpen met tBureau

Procesinnovatie, het herinrichten van werk, vinden wij bij tBureau het beste vertrekpunt van verandering en innovatie in de organisatie. Tegelijkertijd is het een uitdagende stap omdat je het spanningsveld tussen mens en techniek hiermee blootlegt. 

Verder praten over procesinnovatie? Neem dan contact met ons op.

Image

Onze innovatieroute

In 4 fasen en 9 stappen van idee naar implementatie en adoptie

Onderzoek

Via analyse, interviews en verdieping achterhalen we
de achterliggende motivatie voor verandering of de hindermacht voor implementatie van innovatie. 

Richt

In gezamenlijkheid stellen we de visie en/of veranderstrategie op, en komt de organisatie tot planmatige besluitvorming.
                                                       

Plan

Programmamanagement, van veranderstrategie naar plan van aanpak, en opstellen implementatie-aanpak.

Doe

Implementeer, begeleid, wij houden vol en werken hard tot adoptie ontstaat. Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en draaiboeken als instrument.
                                         

tB2019 logo kleur wit