Quickscan

Innovatie in de zorg is vaak niet eenvoudig. Het pad naar resultaat kent pieken en dalen en is vaak bochtig. Als de koers onvast wordt, het resultaat uitblijft biedt de quick scan uitkomst.

De quick scan is een manier om in 1 dag zicht te krijgen op het project.

Als resultaat uitblijft brengen we in beeld waarom dit zo is en wat er nodig is om tot resultaat te komen. Als de koers onduidelijk is of de focus niet meer scherp, onderzoeken we de ambities en wensen en brengen in 1 dag de focus terug. Als het projectidee wel een idee maar geen plan is, maken we er in een dag een plan van.

De quick scan duurt 1 dag, bestaat uit enkele werksessies en uitwerktijd voor de 2 adviseurs. Aan het einde van de dag worden de uitkomsten aan het team gepresenteerd, om tot besluitvorming voor vervolg te komen.

Interesse? Neem contact op!

Image
tB2019 logo kleur wit