Gecontroleerd grootschalige verandering
doorvoeren in de organisatie

't Vraagstuk

De druk op organisaties in de zorg neemt toe. Er is een tekort aan personeel. De organisatie is verplicht om effectiever te worden en de inspectie vraagt om steeds meer rapportage. Gegevensuitwisseling is een verplichting aan het worden. De werkdruk bij het personeel stijgt alleen maar. Er is behoefte aan verandering. Niet op één aspect maar op vele gebieden: robotica, domotica, werkplek automatisering, proces verbetering, professionalisering en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Hoe gaan we dit organiseren binnen onze mogelijkheden? 

't Probleem

We weten ongeveer waar we heen willen en kunnen. We hebben de mensen niet in huis. We zijn een zorgorganisatie met hardwerkende professionals. Deze verandering vraagt om specialistische kennis. ICT, processen, veranderkunde, interventies. Als we hier geen hulp bij vragen dan lopen we een grote kans op mislukkingen, enorme kosten en achterstand. Dat mag niet gebeuren en dat laten we ook niet gebeuren!

't Antwoord

tBureau organiseert professionele hulp in de vorm van programmamanagement. Daarbij stellen wij ons op als de helpende expert en maken ruimte voor medewerkers in uw organisatie om te leren. Wij voegen de expdertise toe die nodig is om u gecontroleerd verder te helpen. De prioriteiten helder, de kosten helder, de doorlooptijd helder. Door samen te werken met tBureau wordt u beter en komt u vooruit. Samen maken we een programma dat past bij uw organisatie. tBureau komt u helpen met vooruitgang.

Experts

Experts

Bij de opzet van een programma brengen wij onze energie en kennis van de zorg en projectmanagement. Wij zijn er voor u. 

 • Expertise
 • Professionele tooling
 • Online projectmanagement platform
 • Ervaring

Soms is dat één programmamanager. Maar u kunt rekenen op inzet van al onze experts. Samen bouwen we aan uw toekomst. 

Mensen

Mensen

Wij geloven in mensen en samenwerken. Daarom kijken wij vanuit een breed perspectief. 

 • Cliënt perspectief
 • Zorgmedewerker perspectief
 • Behandel perspectief
 • Administratief perspectief
 • Management perspectief

We cirkelen samen met uw organisatie rond 't Probleem. Eerst richten dan inrichten!

 

Programma

Programma

We richten het programma in zodat we de kans op goed resultaat maximaliseren en onze inzet passen we zorgvuldig aan op uw behoefte.

 • Doelen
 • Tijdlijn
 • Inspanning
 • Risico's

Programmamanagement zien wij als een team-inspanning. Samen het doel halen.

Actie

Actie

Resultaten worden doorgaangs geboekt door hard werken. Er is actie nodig van alle kanten. We gaan samen aan het werk.

 • Uitvoeren - doen
 • Rapporteren
 • Voortgang monitoren
 • Bijsturen
 • Resultaat vieren

De organisatie heerft maximale controle op de voortgang en het resultaat. De organistie is betrokken, leert en boekt succes. 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
tB2019 logo kleur wit