Ouderenzorg

Kijken we naar de ouderenzorg dan zien we drie belangrijke thema’s die een sterke prikkel zijn voor innovatie in de ouderenzorg:

  • Leefplezier, of waardig ouder worden (als tegenhanger voor onder andere eenzaamheid);
  • Langer veilig thuis wonen, met aandacht voor zelfstandigheid en veilig wonen;
  • Personeelstekorten, zowel intra- als extramuraal.

Daarnaast speelt landelijk de beweging van ontsluiten van dossierdata, richting een clientportaal of PGO maar ook tussen organisaties, in de vorm van eOverdracht.

2 driehoeken die zorgen voor versnelling

Δ de driehoek mantelzorger, wijkzorg en verpleeghuiszorg
Δ de driehoek technologische, proces en sociale innovatie

Mantelzorger, wijkzorg en verpleeghuiszorg

In de driehoek mantelzorger, wijkzorg en verpleeghuiszorg zien we een oplossing voor de toenemende zorgvraag in de reeds gestarte vergrijzingsgolf. Niet alleen als schakels in een route richting WLZ verblijf, maar juist ook om met flexibele ondersteuning als oudere langer thuis kunnen blijven wonen. Weinig ondersteuning als het goed gaat, meer als het nodig is. Dit kan alleen als we meer flexibel omgaan met VPT thuis of zelf mogelijkheden creëren voor flexibele op- en afschaling van verblijf in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Dit vraagt een andere kijk op samenwerken in de wijk in de zorg voor ouderen.

Technologische, proces en sociale innovatie

Toekomstbestendige ouderenzorg vraagt een hybride innovatiestrategie,  waarin technologische, sociale en procesinnovaties elkaar versterken en niet als losse zuilen gezien worden. Innvoatie vraagt aandacht voor nieuwe slimme zorghulpmiddelen (Voorheen eHealth), herinrichting werkprocessen. Doorontwikkeling van competenties van professionals is ook nodig, zodat zij met de nieuwe slimme hulpmiddelen, in het herziene proces zorg met de juiste focus kunnen leveren.  

Image

Maar hoe nu verder?

Hieronder enkele stappen waarbij tBureau je organisatie kan ondersteunen.
Heb je een andere vraag of wil je eens sparren? Schroom dan niet om contact op te nemen, we denken graag eens vrijblijvend mee.

Innovatiekoers bepalen
Is er al innovatie of zijn er vooral ideeën of proeftuinen? Wij kunnen ondersteunen om de koers die past bij je  organisatie te vinden en hierbij de veranderstrategie op te stellen. De uitvoering kun je vervolgens zelf doen, of met (lichte) ondersteuning van onze innovatie-experts.

Innovatie in VVT
Sensoren, personenalarmering, contact op afstand, medicatiedispensor, slimme incontinentiematerialen enz. De mogelijkheden zijn er. We kunnen ondersteunen om tot de juiste koers te komen, de juiste technologie te selecteren en de technologische innovatie te verbinden met het werkproces in de organisatie.

Waardig ouder worden
Van zorgplan naar leefplezierplan of waardige zorg? De keuze is van groot belang voor de oudere en beïnvloedt het werkproces en vraagt andere competenties. We kunnen u helpen om deze verandering mee vorm te geven.

Data-uitwisseling naar PGO
Heb je de inzichtsubsidie voor PGO uitwisseling toegekend gekregen maar vlot het project minder goed dan gedacht? Of zou je eens willen toetsen of dit project voldoende op schema ligt? Vraag dan een toetsing aan bij een van onze VIPP-experts.

Data-uitwisseling onderling: eOverdracht
Loopt er naast de PGO-inzichtsubsidie ook het project eOverdracht als onderdeel van de InzichtSubsidie en wil je weten of dit voldoende op schema ligt? Of loopt het stroef en is er wat meer ondersteuning op het technologische of juiste implementatie ervan nodig? tBureau kan ondersteunen met projectmanagement of advies maar ook met onze efficiënte implementatiemethodiek.

Kijk hier voor meer informatie over onze implementatiemethodiek.

Personeel en innovatie
Medewerkers in de zorg kiezen voor zorg, niet per se voor innovatie (via technologie). Personeel is in deze tijd schaars, wij kunnen je ondersteunen om personeelscompetentie door te ontwikkelen, zodat zij met veel plezier bij je organisatie blijven werken.

Innovatiecapaciteit versterken
Innovatie zal de komende jaren nog nodig zijn. Wil je de innovatiecapaciteit in je organisatie versterken, neem dan contact op. Samen zorgen we dat innovatie onderdeel wordt van jouw organisatie.

Innoveren in de ouderenzorg, we kunnen je op verschillende manieren helpen. 

tB2019 logo kleur wit