Implementatie & Adoptie

't Probleem

 • de capaciteit om de opschaling te begeleiden vaak beperkt is;
 • de kennis van de beschikbare projectleiders vaak onvoldoende is;
 • de mogelijkheden om de voortgang te monitoren minimaal zijn;
 • iedere team of projectleider aan de implementatie toch zijn eigen draai geeft;
 • een traditionele aanpak de doorlooptijd veel te lang maakt.

't Opschalingsvraagstuk

Hoe hou je als zorgorganisatie grip op de uitrol van innovaties zoals bijvoorbeeld de implementatie van zorgtechnologie.

Innovatie en de inzet van zorgtechnologie zien steeds meer zorgorganisaties als essentieel. De grote vraag is vaak hoe dit zinvol in te zetten en tot organisatiebrede implementatie te komen. 

tBureau heeft een werkwijze ontwikkeld om bij grootschalige uitrol tot resultaat in plaats van hoofdpijndossiers te komen.

't Antwoord

tBureau werkt bij grootschalige implementatie met geautomatiseerde draaiboeken. De draaiboeken zijn maatwerkimplementatie draaiboeken, gebaseerd op de kennis van implementatie experts van tBureau.

Een draaiboek is een blauwdruk aanpak die is aanpast op de specifieke implementatiestrategie en aanpak voor de organisatie. 

Onze implementatie draaiboeken zijn een maatwerkblauwdruk, speciaal voor uw organisatie.

De aanpak

Een organisatiebrede implementatie met een draaiboek:

 • is een doordachte en getoetste implementatie-aanpak;
 • leidt stapsgewijs op overzichtelijke wijze tot goed implementatieresultaat;
 • bevordert eigenaarschap voor de innovatie, omdat een team zelf de implementatie uitvoert;
 • zorgt voor continu zicht op de voortgang, zodat tijdig bijsturen mogelijk is.

't Resultaat

Een organisatiebrede implementatie met een draaiboek:

 • is goedkoper dan een implementatie uitgevoerd door een ingehuurde projectleider;
 • leidt tot hetzelfde resultaat als een implementatie begeleid door een ingehuurde projectleider, de kosten zijn echter vele malen lager;
 • resulteert in een doorlooptijd die veel korter is.
tBureau Innovatieroute

De mogelijkheden

U bepaalt zelf hoe u de draaiboeken en onze implemenantie kennis en ervaring wil inzetten. 

Draaiboek Basic

Draaiboek Basic

 • Draaiboek voor implementatie
 • Zelf implementatie uitvoeren
 • Gebundelde kennis van tBureau

 

 

 

“U doet het graag zelf, maar wilt wel graag onze kennis toevoegen.”

Draaiboek Regulier

Draaiboek Regulier

Draaiboek Basic &  

Online advies en coaching 

 

“U wilt het wel zelf doen, maar een steuntje in de rug van de professionals is wenselijk.”

Intensief en complex

Intensief en complex

Basic & 

 • Veranderstrategie
 • Programmamanagement:
 • Coaching van interne projectleider
 • Monitoring en sturing van opschalingsprogramma

“U wilt ontzorgd worden en zet maximaal in op resultaat met blended programma’s.”

tB2019 logo kleur wit