Versneller van zorginnovatie

Innovatie uitdagingen in de zorg

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de zorg, zowel in de cure en care. Natuurlijk blijft de zorg mensenwerk, maar cliëntportalen, PGO en toegang tot dossierdata, domotica, online behandeling of begeleiding, I.o.T. en robotisering creëren nieuwe mogelijkheden voor de zorg.

U zoekt naar manieren om de zorg in uw organisatie te vernieuwen en verbeteren. Om zo meer tijd en aandacht te creëren voor de cliënt. Te zorgen voor  meer eigen regie, meer zelfstandigheid voor uw patiënt. Dit wilt u (deels) realiseren met zorgtechnologie.

Innovatietrajecten kennen vaak veel uitdagingen, waardoor het lastig is om het gewenste resultaat te halen. 

Wij helpen zorgorganisaties hun ambities waar te maken en succesvol te zijn in het gebruik van zorgtechnologie.

Adoptie

Moeizame integratie in het zorgproces

Vaardigheden

Beperkte digitale vaardigheden

Expertise

Onvoldoende capaciteit en expertise voor innovatie

Intern

Te weinig draagvlak voor vernieuwing

Visie

Te veel experimenten, geen focus

Business case

Geen duurzame financiering

Resultaat

Geen opschaling

Richten

Geen sturingskracht

Adoptie

Verandermoe door veel veranderingen

tBureau innovatieroute

In 4 fasen van idee naar implementatie en adoptie

Onderzoek

Via analyse, interviews en verdieping achterhalen we
de achterliggende motivatie voor verandering of de hindermacht voor implementatie van innovatie. 

Richt

In gezamenlijkheid stellen we de visie en/of veranderstrategie op, en komt de organisatie tot planmatige besluitvorming.
                                                       

Plan

Programmamanagement, van veranderstrategie naar plan van aanpak, en opstellen implementatie-aanpak.

Doe

Implementeer, begeleid, wij houden vol en werken hard tot adoptie ontstaat. Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en draaiboeken als instrument.
                                         

tBureau - vormen van eHealth

tBureau

Wij bieden ondersteuning bij de implementatie van zorgtechnologie, van online behandeling, telemonitoring, domotica of robotica of virtual of augmented reality.

We implementeren alle vormen van zorgtechnologie en doen dat al vele jaren, met succes en met veel plezier, voor de GGZ, de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en ziekenhuizen.

In iedere fase van het implementatietraject bieden wij de juiste ondersteuning. Dit doen we samen met u. U kent uw organisatie en medewerkers, wij brengen methodieken en interventies om tot verandering te komen.

Innovatieroute en NPT

Op welk vlak of in welke fase van een implementatietraject we de organisatie ondersteunen, wij werken altijd vanuit de vier pijlers uit de normalization process theory (NPT):

Betekenis

Betekenis

Wat betekent de zorgtechnologie oplossing voor de professionals die ermee gaan werken?

 • Bewustwording
 • Begrip
 • Internalisatie
Commitment

Commitment

Wat gaan we doen om iedereen betrokken te krijgen?

 • Initiatief nemen
 • Keuzes legitimeren
 • Stuwen
Inspanning

Inspanning

Welke stappen zetten we om samen tot een goede inzet van de zorgtechnologie oplossing te komen?

 • Praten met elkaar
 • Vertrouwen in elkaar
 • Nieuwe competenties leren
 • Integratie in context
Waardering

Waardering

Wat vinden betrokkenen van de zorgtechnologie oplossing?

 • Reflectief Monitoren
 • Beoordelen
 • Herconfiguratie
Van inleving naar passende innovatie

Co-creatie als basis

tBureau combineert de juiste veranderstrategie met een programmatische aanpak en positieve betrokkenheid van alle partijen: patiënten, zorgprofessionals en management. 

Co-creatie en Design Thinking zijn daarom altijd onderdeel van onze innovatieroute.  

Design Thinking

vanuit inleving tot passende innovatie komen.

 

Implementatie en adoptie

Omdat we geloven in lerende organisaties, ondersteunen we waar wij nodig zijn en werken samen met interne projectleiders of kartrekkers.

We stellen onze kennis en ervaring beschikbaar en zorgen voor maatwerk implementatieaanpak. We leggen de stappen die nodig zijn om tot innovatie en adoptie te komen. Vervolgens zorgen we ervoor dat u dat gewoon (begeleid) zelfstandig kunt doen, ook als de implementatie dertig of meer afdelingen betreft.

Wij kijken mee, ondersteunen en worden coach of de monitor op afstand. Dat vraagt veel minder inzet, en dus minder consultancy-uren. U bespaart op de kosten, maar wel met een succesvol resultaat.

Image

Benchmark

Innovatiekracht per sector in beeld

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de zorg. Natuurlijk blijft de zorg mensenwerk, maar cliëntportalen en ECD, domotica en robotisering zijn aan de orde van de dag. 

Menig zorgorganisatie vraagt zich waar ze staan. Lopen we voor? Moeten wij als organisatie actie nemen? En waarin moeten we dan ons geld investeren? Moeilijke vraagstukken en vaak weet de organisatie het antwoord niet.

tBureau brengt de innovatiekracht, aanpak en succesfactoren per sector en voor uw organisatie in beeld. 

Op zoek naar meer ervaring?

Wil je vlieguren maken onder (bege)leiding van een ervaren senior veranderkundige? Neem contact met ons op.

eBook 9 stapsroute naar adoptie

tBureau heeft de haar ervaring met implementatie uitgewerkt in een methode en beschreven in een eBook.

U kunt ons eBook met de titel eHealth implementatie: een 9 stapsroute naar adoptie, hieronder aanvragen.

Innoveren doe je samen

Sociale innovatie is misschien wel de grootste kracht achter het innovatievermogen van uw organisatie. Sociale innovatie verandert de manier waarop mensen en organisaties samenwerken.

Er verandert veel in de zorg, nieuwe technologie, tekort aan geschoold personeel, de patiënt neemt de regie. Vooral verandert de samenwerking in de zorg. Samenwerken onder druk lukt alleen als u met de juiste partijen samenwerkt. Als iedereen de noodzaak ziet en er hard voor wil werken, veranderen barrières in oplossing. Een beroep op elkaar doen binnen en buiten de organisatie is noodzamelijk aan het worden. tBureau is er klaar voor. Wij willen samenwerken. Dat is sociale innovatie en gaat over het aanwakkeren van zulke energie en beweging, liever niet als reactie op een crisis maar als intrinsiek antwoord op de wil om te blijven ontwikkelen.

Image

Onze klanten en projecten

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
tB2019 logo kleur wit