Methodisch, professioneel & maatwerk

Onze innovatieroute

In 4 fasen en 9 stappen van idee naar implementatie en adoptie

Onderzoek

Via analyse, interviews en verdieping achterhalen we
de achterliggende motivatie voor verandering of de hindermacht voor implementatie van innovatie. 

Richt

In gezamenlijkheid stellen we de visie en/of veranderstrategie op, en komt de organisatie tot planmatige besluitvorming.
                                                       

Plan

Programmamanagement, van veranderstrategie naar plan van aanpak, en opstellen implementatie-aanpak.

Doe

Implementeer, begeleid, wij houden vol en werken hard tot adoptie ontstaat. Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en draaiboeken als instrument.
                                         

Implementatie en adoptie

Omdat we geloven in lerende organisaties, ondersteunen we waar wij nodig zijn en werken samen met interne projectleiders of kartrekkers.

We stellen onze kennis en ervaring beschikbaar en zorgen voor maatwerk implementatieaanpak. We leggen de stappen die nodig zijn om tot innovatie en adoptie te komen. Vervolgens zorgen we ervoor dat u dat gewoon (begeleid) zelfstandig kunt doen, ook als de implementatie dertig of meer afdelingen betreft.

Wij kijken mee, ondersteunen en worden coach of de monitor op afstand. Dat vraagt veel minder inzet, en dus minder consultancy-uren. U bespaart op de kosten, maar wel met een succesvol resultaat.

Van inleving naar passende innovatie

Co-creatie als basis

tBureau combineert de juiste veranderstrategie met een programmatische aanpak en positieve betrokkenheid van alle partijen: patiënten, zorgprofessionals en management. 

Co-creatie en Design Thinking zijn daarom altijd onderdeel van onze innovatieroute.  

Design Thinking

vanuit inleving tot passende innovatie komen.

 

Innovatieroute en NPT

Op welk vlak of in welke fase van een implementatietraject we de organisatie ondersteunen, wij werken altijd vanuit de vier pijlers uit de normalization process theory (NPT):

Betekenis

Betekenis

Wat betekent de zorgtechnologie oplossing voor de professionals die ermee gaan werken?

 • Bewustwording
 • Begrip
 • Internalisatie
Commitment

Commitment

Wat gaan we doen om iedereen betrokken te krijgen?

 • Initiatief nemen
 • Keuzes legitimeren
 • Stuwen
Inspanning

Inspanning

Welke stappen zetten we om samen tot een goede inzet van de zorgtechnologie oplossing te komen?

 • Praten met elkaar
 • Vertrouwen in elkaar
 • Nieuwe competenties leren
 • Integratie in context
Waardering

Waardering

Wat vinden betrokkenen van de zorgtechnologie oplossing?

 • Reflectief Monitoren
 • Beoordelen
 • Herconfiguratie
Image

Benchmark

Innovatiekracht per sector in beeld

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de zorg. Natuurlijk blijft de zorg mensenwerk, maar cliëntportalen en ECD, domotica en robotisering zijn aan de orde van de dag. 

Menig zorgorganisatie vraagt zich waar ze staan. Lopen we voor? Moeten wij als organisatie actie nemen? En waarin moeten we dan ons geld investeren? Moeilijke vraagstukken en vaak weet de organisatie het antwoord niet.

tBureau brengt de innovatiekracht, aanpak en succesfactoren per sector en voor uw organisatie in beeld. 

Op zoek naar meer ervaring?

Wil je vlieguren maken onder (bege)leiding van een ervaren senior veranderkundige? Neem contact met ons op.

eBook 9 stapsroute naar adoptie

tBureau heeft de haar ervaring met implementatie uitgewerkt in een methode en beschreven in een eBook.

U kunt ons eBook met de titel eHealth implementatie: een 9 stapsroute naar adoptie, hieronder aanvragen.