Planmatige besluitvorming

eHealth voor GGD Haaglanden-Kennissessie 2 DEF-20181105-gecomp

Vanuit visie en organisatiedoelen komen tot onderbouwde besluitvorming.

Planmatige besluitvorming als de basis voor verdere innovatie. De business case en meerwaarde voor uw organisatie en de cliënt/patiënt zijn hierin leidend.

tBureau ondersteunt hierbij als volgt:

Advisering van organisatie bij beeldvorming op het onderwerp Zorgtechnologie en disruptie. tBureau kan hierbij ondersteunen:

  • als procesfacilitator in de fase waarin men de potentie van zorgtechnologie verkent;
  • als adviseur van de innovatieboard of stuurgroep;
  • als programmamanager/ interimmanager innovatie;
  • als projectleider van bijvoorbeeld proeftuinen en kortdurende experimenten.

Ondersteunen bij ontwikkeling van Visie en strategie.
Na een periode van experimenteren of als basis voor vervolg kan tBureau ondersteunen bij de ontwikkeling van een strategische koers voor innovatie met zorgtechnologie. Verkenning van de fricties, een SWOT, PEST- of Stakeholderanalyse zijn enkele elementen die hierbij ingezet kunnen worden. tBureau ontwikkelt met een afvaardiging van de organisatie de inhoudelijke koers, die fungeert als leidraad voor verdere innovatie.

Ondersteunen bij besluitvorming kan op meerdere manieren vorm krijgen:

  • tBureau kan helpen bij het opstellen van de businesscase, of adviseren bij planmatige besluitvorming als volgende stap in het innovatieproces van uw organisatie.
  • tBureau kan ook ondersteunen bij leveranciers- of productselectie, ook dit vraagt planmatige aanpak en besluitvorming.