Pilot beeldbellen

Pilotaanpak tBureau

Een succesvolle pilot als basis voor de implementatie

Beeldbellen is een eHealth oplossing die in steeds meer organisaties wordt ingezet als alternatief voor de plaatsgebonden afspraak. Centraal daarbij staat het creëren van meer flexibiliteit voor de zorgprofessional en patiënt, efficiënt organiseren van MDO-overleg, maar ook kortere consulten en een grotere  patiënt/cliënt gerichtheid.

Toch zijn er verschillen met een regulier consult. Als daar geen aandacht aan gegeven wordt tijdens de implementatie, kan een beeldbelgesprek in de praktijk makkelijk fout gaan.  Niets is meer frustrerend dan het mislukken van een  beeldbelgesprek, als de zorgprofessional en/of de patiënt/cliënt niet op de juiste wijze zijn begonnen aan dit alternatief voor een plaatsgebonden consult. Dit leidt in de praktijk geregeld tot frustratie en vaak tot onterechte beëindiging van de pilot. Alle reden dus om een pilot goed begeleid op te zetten!

Waarom beeldbelpilots falen

De impact van een pilot beeldbellen wordt vaak onderschat, waardoor een pilot vaak niet voldoende deskundig wordt begeleid. Gevolg is dat het rendement niet behaald wordt en de pilot geen juist beeld van de mogelijkheden van beeldbellen voor de gehele organisatie geeft.

Belangrijke aandachtspunten binnen een pilot zijn:

 • integratie van beeldbellen in de werkprocessen van een afdeling of team;
 • ontwikkelen van benodigde competenties van de gebruikers mbt beeldbellen, denk aan aangepaste communicatie, maar ook het motiveren van patienten/clienten tot deelname;
 • organiseren van draagvlak bij hoger management voor het strategisch belang van beeldbellen;
 • de ICT omgeving, bijvoorbeeld aanpassingen bij VDI omgevingen als Citrix en VM Ware, degelijke hardware met camera’s en een stabiele internetverbinding voor de medewerkers;

Wat helpt?

 • Het aanstellen van een gekwalificeerde projectleider;
 • Het opstellen van een projectplan/ stappenplan voor uitvoering van de pilot;
 • Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor een koppeling met het EPD of ander zorgsysteem;
 • Het ontwikkelen van een implementatieplan voor bredere opschaling;
 • Het opstellen van de businesscase voor besluitvorming over het vervolg.

tBureau ondersteunt met een ‘No Worrypakket’

Het no-worry pakket bestaat uit een dienstenpakket voor de uitvoering van een beeldbelpilot, met een doorlooptijd van vier maanden. In deze periode zorgen we dat beeldbellen technisch en zorginhoudelijk is ingeregeld voor de pilot, wordt het personeel geschoold met behulp van een e-learning en begeleiden we de pilot. De pilot eindigt met een mondelinge evaluatie en advies voor vervolg.

Besluitvorming

Na de pilot kunt u een besluit nemen over organisatiebrede uitrol op basis van:

 • pilotevaluatie;
 • businesscase voor de organisatie;
 • inzicht in implementatievoorwaarden en aanpak

Implementatieaanpak van tBureau

 

 

Contactinfo: