OVER ONS

tBureau is gespecialiseerd op succesvolle implementatie van zorgtechnologie in zorgorganisaties. Succesvol is het voor ons als de technologie een logisch onderdeel van het behandel- of zorgaanbod wordt; als medewerkers en patiënten niet meer zonder willen. Om dat te bereiken combineren wij de juiste veranderstrategie met een programmatische aanpak en positieve betrokkenheid van alle partijen: patiënten, zorgprofessionals en management.

Ervaring, plezier en succes
Ondersteuning bij de implementatie van zorgtechnologie bieden we al vele jaren en nog steeds met veel plezier en met succes. We werken met name voor GGZ, de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg en ziekenhuizen. tBureau is ontstaan vanuit onze expertise op het gebied van de implementatie van zorgtechnologie. Onze algemene kennis hierover – wat is het? Wat kan het? – maar vooral onze expertise op het gebied van de implementatie van zorgtechnologie, zorgde voor een inhoudelijke match en een bundeling van onze krachten in tBureau.

tBureau heeft ervaring met het versnellen van innovaties.
Klik download en ontvang het bureauprofiel.