Kenmerkende projecten

Help ons om een samenwerkingmodel voor zorginnovatie te ontwikkelen.

Espria was op zoek naar een verdieping in de samenwerking met één van hun strategische partners op het gebied van zorginnovatie.

Analyse

Men zocht ondersteuning bij het organiseren van langdurige samenwerking met respect voor ieders kwaliteiten. Maar ook wilde men een samenwerking waarin de partners elkaar stimuleren om betere diensten te ontwikkelen voor onze gezamenlijke klanten.

Focus

In enkele workshops hebben we de keyspelers met elkaar in gesprek gebracht en zijn we ons in het gesprek meer gaan richten op onderzoek van elkaars competenties. In de workshops zijn verschillende technieken gebruikt. Zo zijn  brownpapersessies gebruikt om de processen te analyseren. Aan de hand van een specifiek model van tBureau zijn fricties geïnventariseerd om te weten wat beter kan of moet. De kracht van de samenwerking is verder onderzocht door een SWOT-analyse. Met behulp van het business canvas model hebben we het businessmodel van de samenwerking onderzocht op inrichting en haalbaarheid. Er is zelfs een quick scan van de business case uitgevoerd om de financiële haalbaarheid op hoofdlijnen te toetsen.

Resultaat

Een nieuwe business propositie voor de samenwerking was het resultaat. Deze vastlegging van de business propositie in het business canvas model maakte concreet welke uitdaging Espria en haar strategische partner aan zouden willen gaan in de toekomst. Een verbeterde dienst aan de klant, een verdieping van de samenwerking. Vertaald in een concrete mogelijkheid voor het verbeteren van de zorg aan patiënten die na een behandeling zelfstandig thuis kunnen revalideren, indien zij over de juiste ondersteuning en hulpmiddelen beschikken. Het voorstel is  met de werkgroep gepresenteerd aan de gezamenlijke directies die enthousiast waren over de kans in de markt en de manier waarop dit voorstel in samenwerking door tBureau in zeer korte doorlooptijd tot stand was gebracht.

Contactinfo: