Kenmerkende projecten

Ontwikkel met ons de visie op eHealth

GGD Haaglanden vroeg tBureau hen te om tot een visie op eHealth voor de GGD te komen en deze visie te vertalen naar eHealth strategie voor de komende jaren.

GGD Haaglanden erkent het belang van eHealth en ziet dit als onderdeel van haar toekomstige dienstverlening. Om die reden heeft het MT besloten te komen tot een visie op eHealth, als eerste stap richting integratie van eHealth in de dienstverlening van GGD Haaglanden. Interne kennis van eHealth en de mogelijkheden die dit kan bieden, bleek echter te beperkt. Om die reden is tBureau gevraagd om in 2018 een eHealth-visie en strategie voor de GGD te ontwikkelen, interne kennis over eHealth te ontwikkelen en in vier proeftuinen de visie te toetsen. Een leuke uitdaging, waar we vanuit tBureau graag invulling aan gaven.

Analyse

Een eHealth-visie is idealiter gebaseerd op een ambitie voor verbetering van de dienstverlening. Dit vraagt een analyse van de huidige dienstverlening, de ervaren knelpunten en organisatieambities op de middellange. Zo wordt voorkomen dat ontwikkel- en/of implementatiekeuzes gemaakt worden op basis van beschikbare eHealth-tools of -gadgets. Keuzes die minder duurzaam zijn en vaak minder focus bieden.

Om vanuit de analyse te komen tot een eHealth-visie is kennis van de mogelijkheden van eHealth nodig. Welke verschillende vormen zijn er en welke dienstverleningsscenario’s ontstaan hierdoor? Zonder deze basiskennis kan men geen beeld vormen van het potentieel van eHealth in het algemeen en specifiek voor GGD Haaglanden voor de verschillende afdelingen. Om die reden is kennisoverdracht over eHealth onderdeel van het traject. De kennisoverdracht had als doel GGD medewerkers op te leiden tot interne eHealth-expert, zodat zij tijdens en na het traject hun collega’s kunnen betrekken in de eHealth ontwikkelingen voor hun afdeling.

Focus

In de eerste fase van het eHealth project zijn in meerdere werksessies met management en professionals de fricties en ambities voor verbetering in beeld gebracht. Dit, in combinatie met een PEST en SWOT analyse lieten de kansen van eHealth in het domein van de publieke gezondheidszorg zien. Dit resulteerde in de omschrijving van de koers, de visie op eHealth voor GGD Haaglanden. De visie is vertaald naar een strategie voor de komende 3 jaar, waarmee men de ambitie op het vlak van eHealth kan realiseren. In deze fase is parallel aan het visietraject via enkele kennissessies de interne kennis over eHealth vergroot.

Na vaststelling van de visie startte de volgende fase, waarin men ervaringen opdoet met eHealth, via proeftuinen. In deze fase onderzocht men enerzijds de eHealth-visie en de potentiële dienstverleningsscenario’s, anderzijds onderzocht men welke toepassingen daarbij passend zijn.
In de periode september tot en met november zijn er vier proeftuinen afgerond, allen met een positieve eindevaluatie.

Na evaluatie van de uitkomsten van de proeftuinen kan de GGD overgaan tot vaststelling van de visie, die in een volgende fase tot uitvoering kan komen, met onder andere herinrichting van de dienstverlening, per afdeling en een keuze voor eHealth-tools en -leveranciers.

Uitkomst

De koers is gezet, de stip de horizon staat. De medewerkers zijn door hun kennismaking met eHealth in de werksessies en proeftuinen enthousiast geworden over de mogelijkheden voor hun organisatie en klanten. De strategie en de voorgestelde aanpak voor vervolg biedt de GGD voldoende handvatten om deze koers nu zelfstandig verder vorm te geven.

Contactinfo:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *