Kenmerkende projecten

Help ons bij de implementatie van eHealth

Tactus is al sinds het vroege begin van eHealth acties op dit vlak. Hun onderzoeken naar de effectiviteit (Postel ea) hebben bijgedragen aan de erkenning van het belang van eHealth als behandelonderdeel in de Basis- en Specialistische GGZ. Na een periode van ontwikkeling wil Tactus nu meer aandacht besteden aan de implementatie van eHealth. Zij hebben tBureau gevraagd hen te ondersteunen bij de implementatie van eHealth zodat de adoptie van eHealth toeneemt en zij tegelijkertijd leren hoe ze dergelijke implementaties in de toekomst zelf kunnen doen.

Analyse

De analyse toonde de ambitie van Tactus: gedreven en vol passie werkt het ontwikkelteam aan de nieuwe invulling van eHealth. Het online behandelaanbod wordt voor de behandelaar vanuit het EPD aangeboden. Een van de eerste organisatie die eHealth zo organiseert. Echter de implementatiestrategie uit het verleden werkte niet. Uitgangspunten uit het verleden doen denken aan disruptiedenken: wees disruptief en organiseer een online organisatie naast de bestaande organisatie en zorg zo voor een olievlekwerking). De online behandeling bleef een eigenstandig onderdeel in de organisatie. Ook besteedde men te weinig aandacht aan het daadwerkelijk implementeren. De focus was sterk op ontwikkeling en onderzoek gericht.

Focus

In de aanpak hebben we eerst de implementatiehindermachten verkend, door interviews, werksessies en ervaringen uit het verleden. Tegelijkertijd is aandacht besteed aan de manier waarop het ontwikkelteam en  behandelaren in de ontwikkelfase van eHealth kunnen samenwerking, in Design thinking workshops.

Op basis daarvan is de focus voor de implementatie bepaald, waarna de implementatiestrategie opgesteld is. De implementatiestrategie bevatte zes specifieke uitgangspunten voor implementatie binnen Tactus, met het NPT model als basis. De strategie is opgesteld met een afvaardiging van de organisatie en tussentijds getoetst bij verantwoordelijke lijnmanagers en behandelinhoudelijk deskundigen. Zo ontstond er een intern gedragen focus en implementatie aanpak. De aanpak is vertaald naar geautomatiseerde draaiboeken per locatie, die de kartrekkers en locatiemanager ondersteunen bij de implementatie.

Resultaat

Sinds 1 september is men gestart met de uitvoering van de strategie. De implementatiedraaiboeken doen hun werk, onder het oog van mij als ervaren implementatie-consultant. Is aanpassing nodig, dan wordt het draaiboek aangepast en weer geactiveerd.

Zo kan ik als senior implementatieconsultant mijn kennis inzetten waar deze nodig is en met minimale inzet 5 afdelingen ondersteunen bij de implementatie. Via het draaiboek hou ik zicht op de voortgang en de fase waarin iedere implementatie zich bevindt.

Implementatieresultaten hebben tijd nodig maar nu al zichtbaar is de gestegen participatie. Lijnmanagers, behandelaren en ontwikkelaars hebben een hernieuwd enthousiasme voor eHealth. Kartrekkers melden zich en zijn actief aan de slag met de implementatie op hun locatie. Het geautomatiseerde draaiboek helpt hen hierbij.  Ik stuur aan, begeleid, coach, ben volhardend in sturing op resultaten. Het draaiboek helpt de organisatie ook in het leren implementeren: door de gestructureerde aanpak leert men welke aanpak nodig is om tot implementatieresultaat te komen.

Contactinfo:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *