Kenmerkende projecten

IMG_18082017_150942_0

We kunnen u vertellen wie onze klanten zijn, we laten echter liever onze projecten spreken.

Ontwikkel met ons de visie op eHealth

GGD Haaglanden vroeg tBureau hen te om tot een visie op eHealth voor de GGD te komen en deze visie te vertalen naar eHealth strategie voor de komende jaren. GGD Haaglanden erkent het belang van eHealth...[ read more ]

Help ons bij de implementatie van eHealth

Tactus is al sinds het vroege begin van eHealth acties op dit vlak. Hun onderzoeken naar de effectiviteit (Postel ea) hebben bijgedragen aan de erkenning van het belang van eHealth als behandelonderdeel in de Basis-...[ read more ]

Ondersteun ons bij organisatiebrede uitrol van werkwijze en ECD.

Pergamijn vroeg tBureau ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe werkwijze en het nieuwe ECD. Een complex organisatiebreed verandertraject, waarbij cultuur, zorginhoud en zorgtechnologie samenkomen. Pergamijn had een project voor ogen met een langere doorlooptijd en...[ read more ]