Implementatie: opschalen met draaiboeken

Draaiboeken

Een vlotte implementatie met goed resultaat dankzij draaiboeken methode van tBureau

Opschaling van pilot naar meerdere teams of de gehele organisatie is vaak lastig, omdat:

 • de capaciteit om de opschaling te begeleiden vaak beperkt is;
 • de kennis van de beschikbare projectleiders vaak onvoldoende is;
 • de mogelijkheden om de voortgang te monitoren minimaal zijn;
 • iedere team of projectleider aan de implementatie toch zijn eigen draai geeft;
 • een traditionele aanpak de doorlooptijd veel te lang maakt.

Grip op de implementatie

Hoe hou je als zorgorganisatie grip op de uitrol van innovaties zoals bijvoorbeeld de implementatie van zorgtechnologie. tBureau heeft een werkwijze ontwikkeld om bij grootschalige uitrol tot resultaat in plaats van hoofdpijndossiers te komen.

tBureau werkt bij grootschalige implementatie met geautomatiseerde draaiboeken mbv Time IT software. De draaiboeken zijn maatwerkimplementatie draaiboeken, gebaseerd op de kennis van implementatie experts van tBureau. Een draaiboek is een blauwdruk aanpak die is aanpast op de specifieke implementatiestrategie en aanpak voor de organisatie.

Waarom kiezen klanten van tBureau voor deze implementatiemethodiek

Een organisatiebrede implementatie met een draaiboek:

 • bevat een doordachte en getoetste implementatie-aanpak;
 • leidt stapsgewijs op overzichtelijke wijze tot goed implementatieresultaat;
 • bevordert eigenaarschap voor de innovatie, omdat een team zelf de implementatie uitvoert;
 • zorgt voor continu zicht op de voortgang, zodat tijdig bijsturen mogelijk is;
 • is goedkoper dan een implementatie uitgevoerd door een ingehuurde projectleider;
 • leidt tot hetzelfde resultaat als een implementatie begeleid door een ingehuurde projectleider, de kosten zijn echter vele malen lager;
 • resulteert in een doorlooptijd die veel korter is.

Een grootschalige implementatie in meerdere teams in korte tijd efficiënt laten verlopen kan, met behulp van de draaiboekenmethodiek van tBureau.
Teamleider Jacqueline Kronieger, Pergamijn: “Werken met de draaiboeken van tBureau bij onze ECD implementatie vind ik als teamleider heel prettig. De acties in het draaiboek geven me aan wat ik moet doen, dat helpt me om de implementatie in mijn team vorm te geven. De mails uit het systeem bevatten alle informatie die ik nodig heb als teamleider om de implementatie van ons ECD in het team goed te doen. Door de draaiboekacties blijft de implementatie overzichtelijk, we maken via iedere actie een klein stapje vooruit.”

 

Contactinfo: