Businesscase zorgtechnologie

Businesscase werkwijze tBureau

Efficiënt en methodisch een businesscase opstellen

Een business case is een managementtool om beslissingen te beargumenteren en stakeholders te overtuigen om actie te nemen. De bedoeling van een business case is om het pad te beschrijven naar een renderende investering.
In onze aanpak zij we erop gericht om snel een duidelijke business case te ontwikkelen waarin met name de mogelijkheid tot scenarioplanning voorop staat.

Werkwijze

De eerste stap is het invullen van het Business Canvas model van Ostenwalder cs. Dit geeft de context van de organisatie. Vervolgens wordt in een 10-stappenplan de informatie verzameld. Via kosten- en opbrengstenanalyse wordt de impact bepaald. De resultaten worden direct grafisch weergegeven in een helder overzicht.

Het opstellen van een business cases gebeurt methodisch en gestructureerd zodat in korte tijd grote hoeveelheden informatie verwerkt kunnen worden. Dit is de input die de klant levert.

Bij aanvang van de business case wordt in 1 dag met 3 tot 4 verschillende stakeholders een interview gehouden om de informatie te verzamelen en om een Business Canvas model in te vullen. Dit business canvas model wordt als uitgangspunt gebruikt bij het opstellen van de business case. Het business canvas wordt verwerkt in de oplevering.