Aanpak

IMG_18082017_151002_0

Verandermanagement is de kern van ons werk. We begeleiden als experts verandertrajecten op het gebied van zorgtechnologie binnen zorgorganisaties. Daarbij helpen we met onze producten deze implementaties versnellen.

Zelflerend traject

Omdat we geloven in lerende organisaties; stappen we in waar wij nodig zijn om vervolgens  interne projectleiders, met minimale begeleiding van ons, het weer over te laten nemen. Nadat we iets hebben toegevoegd, laten we uw organisatie weer zelf sturen. We leggen vanuit onze expertise vast welke stappen uw organisatie moet maken. Vervolgens kunt u dat gewoon zelfstandig doen, zelfs als de implementatie vijftig of meer afdelingen betreft. Wij kijken mee, en worden coach of de monitor op afstand. Dat vraagt veel minder inzet, consultancy-uren en bespaart u dus kosten.

Interactief traject

Om zorgtechnologie succesvol in organisaties te implementeren werken wij altijd met een interactieve veranderstrategie.Door interactief samen op te trekken bereiken we via dialoog en met verbeeldingskracht een toekomstgerichte organisatie waar zorgtechnologie dienend is aan de patiënt.In iedere fase van uw implementatietraject bieden wij de juiste ondersteuning, bijvoorbeeld bij:

Vanuit visie en organisatiedoelen komen tot onderbouwde besluitvorming. De businesscase en meerwaarde voor klant, gebruiker en organisatie zijn hierin leidend.

Specifieke diensten

Business Case Ontwikkeling
Stakeholderanalyse
Productselectie
Business Case monitor

Met de inzet van onze expertise op het gebied van project- en programmamanagement en implementatieversnellers zorgen we voor succesvolle adoptie van zorgtechnologie.

Specifieke diensten

Projectmanagement
Reorganisatie en zelfsturing
Procesoptimalisatie
Organisatiescan

Met coaching, blended learning en teamontwikkelingsmethodieken werken we aan het professioneel functioneren van teams of uw individuele medewerker, tijdens en na de implementatie van zorgtechnologie.

Specifieke diensten

Teamcoaching
Persoonlijke mentor
Blended learning
Competentiescan